12 422 84 00 tel 12 306 73 62 Kontakt Pn-Pt: 10-18 Sob: 10-14
Koszyk 0

Informacje

Informacja o zasadach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowny Kliencie!

W zwiazku z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.jed. Z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020r. poz 1893 dalej: Ustawa) informujemy, że:
 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw omowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
W związku z powyższym zwrotu powyższego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można dokonać o ile:
 • zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany
 • zużyty sprzęt jest kompletny (zakaz zbierania niekompletnego sprzętu zgodnie z art. 35 ustawy)
 • zużyty sprzęt zwracany jest w stosunku 1:1 wzgledem sprzetu zakupionego w sklepie MocneRowery, Biuroservice.
Przekazany zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi
Zwrotu zużytego sprzętu mozna dokonac także w punktach zbierania zuzytego sprzętu np. w Krakowie pod adresem:
MPO SP Z O.O. ul.Nowohucka 1 31-580 Kraków

Sprzęt oznaczony znakiem przekreślonego kosza na śmieci należy zbierać selektywnie.

Gospodarstwo domowe, spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Powyższy obowiązek można realizować m.in. poprzez oddawanie zużytego sprzętu do:
 • punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • bezpośrednio do zakładu przetwarzania sprzętu,
 • sklepów o powierzchni powyżej 400 m2 (dla zużytego sprzętu o wymiarach nie przekraczających 25 cm nie ma konieczności zakupu nowego urządzenia),
 • miejsc sprzedaży podobnego sprzętu (oddawanie zużytego sprzętu w systemie 1 za 1, tzn. przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt oddawany).
Obecność szkodliwych substancji w sprzęcie może być potencjalnie niebezpieczna w skutkach  dla  środowiska  i zdrowia  ludzi  dlatego właściwe postępowanie z zużytym sprzętem w gospodarstwie domowym wpływa korzystnie na ochronę środowiska naturalnego oraz pozwala na odzyskiwanie surowców wtórnych. 

Zgodnie z z art. 31 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009r.

Istnieje możliwość odbioru akumulatora przemysłowego od użytkownika końcowego w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

  Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:
 1. Opakowania stosowane w naszym sklepie obejmują wyrobyz tworzywa sztucznego oraz opakowania z papieru i tektury.
 2. Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.
 3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
Kosz symbol Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza (przede wszystkim baterie i elektrosprzęt) nie powinny być usuwane razem z innymi odpadami wytworzonymi w domu. Należy przekazywać je do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu nie trafiają razem z innymi odpadami do spalarni lub składowiska odpadów.

Recykling ikony
Szukaj
Twój koszyk jest pusty, dodaj do koszyka Twoje wymarzone produkty.